Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

Xin cấp lại bản vẽ nhà đất bị thất lạc

Posted on 01:15 by nxt


Thứ bẩy, 25/12/2010, 10:00 GMT+7
Hỏi: Tôi sở hữu một mảnh đất (đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) nhưng không còn bản vẽ. Nay muốn cấp lại bản vẽ thì xin ở đâu? Mong được hướng dẫn. Cảm ơn. (tuong60@...).
Trả lời:

Bạn có thể liên hệ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng tài Nguyên - môi trường UBND cấp huyện nơi có đất để nộp hồ sơ xin trích lục bản đồ địa chính.

Hồ sơ xin trích lục bản đồ địa chính gồm có:

- Phiếu yêu cầu cung cấp trích lục bản đồ địa chính của thửa đất;

- Hợp đồng cung cấp trích lục bản đồ địa chính nếu thửa đất có diện tích lớn, hình thể phức tạp phải dùng máy kinh vĩ để đo đạc;

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

No Response to "Xin cấp lại bản vẽ nhà đất bị thất lạc"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến