Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

Bắc Giang: Xây khu đô thị trên 200 ha phải được Thủ tướng đồng ý

Posted on 21:01 by nxt29/04/2011 11:00
Tỉnh cũng quy định việc thanh tra không quá 1 lần/năm đối với 1 dự án, việc thanh tra đột xuất chỉ được tiến hành khi có dấu hiệu sai phạm.


UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.5.

Theo đó, với các dự án khu đô thị mới có quy mô từ 200 ha trở lên, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xin ý kiến các Bộ Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan, sau đó trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

Các dự án còn lại, nếu được cấp phép đầu tư phải công bố quy hoạch dự án sau 10 ngày được duyệt.

Tỉnh sẽ tiến hành thu hồi toàn bộ hay từng phần đất thực hiện dự án đã giao nếu chủ đầu tư không triển khai thực hiện dự án sau 12 tháng được cấp phép, hoặc chậm tiến độ 24 tháng so với tiến độ được phê duyệt.

Tỉnh cũng quy định việc thanh tra không quá 1 lần/năm đối với 1 dự án, việc thanh tra đột xuất chỉ được tiến hành khi có dấu hiệu sai phạm.

No Response to "Bắc Giang: Xây khu đô thị trên 200 ha phải được Thủ tướng đồng ý"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến