Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

Có nên khiếu nại khi bị từ chối cấp giấy chủ quyền?

Posted on 19:47 by nxt


Thứ năm, 10/12/2009, 13:59 GMT+7
Hỏi: Tôi có làm hồ sơ cấp chủ quyền nhà nộp tại UBND quận Bình Thạnh, TP.HCM. Hồ sơ nộp lần đầu vào 24-9-2008, nộp bổ sung hoàn thiện vào 16-3-2009. Nếu đúng quy định thì 14-5-2009 phải có kết quả.
Tuy nhiên hồ sơ liên tục bị trì hoãn không giải quyết, đến 7-7-2009 thì đột ngột bị trả về mà không có bất kỳ lý do gì. Khi tôi phản ảnh thì Phòng Tài nguyên-môi trường (TNMT) nói trả nhầm và nhận lại hồ sơ của tôi, cấp biên nhận mới với thời hạn mới, hồ sơ tôi bị chậm thêm vài tháng nữa, hẹn 27-8-2009 trả kết quả.

Ngày 25-8-2009 tôi hỏi Phòng TNMT thì được trả lời hồ sơ không thiếu gì, đã cho số rồi nhưng đang chờ mẫu giấy mới. Sau khi Thủ tướng cho phép tiếp tục cấp theo mẫu cũ, ngày 15-10-2009 Phòng TNMT trả lời tôi là đã in sổ vào ngày 7-10-2009, sang tháng 11-2009 sẽ có sổ. Thế nhưng ngày 26-10-2009 Phòng TNMT đột ngột ra văn bản trả lại hồ sơ, lý do không đủ điều kiện được cấp chủ quyền, ký tên và đóng dấu của Phòng TNMT.

Trước khi xét đến lý do trả hồ sơ là đúng hay trái luật, tôi xin hỏi:

1. Phòng TNMT quận có đủ tư cách và thẩm quyền để ký và đóng dấu lên văn bản trả hồ sơ nhà đất về cho người dân không? Theo tôi hiểu thì UBND quận mới có thẩm quyền ra văn bản trả hồ sơ (phải có dấu của UBND quận).

2. Nếu Phòng TNMT quận Bình Thạnh ra văn bản trái thẩm quyền gây ảnh hưởng đến việc làm chủ quyền nhà của tôi thì tôi có quyền tố cáo hành vi này lên chủ tịch UBND quận Bình Thạnh không?

3. Nếu Phòng TNMT hoàn toàn có quyền ra văn bản trả hồ sơ thì tôi phải khiếu nại như thế nào? (Danh Nguyen Thanh)

- Trả lời:

Bạn cho rằng Phòng TNMT quận Bình Thạnh không đủ thẩm quyền mà chỉ có UBND quận mới có thẩm quyền ký và đóng dấu lên văn bản trả hồ sơ nhà đất về cho người dân là không đúng.

Hiện nay, UBND các cấp thực hiện quản lý nhà nước theo nguyên tắc “một cửa một dấu”. Quản lý hành chính theo phương pháp “một cửa một dấu” thuận lợi cho người dân khi cần thiết phải lập các thủ tục hành chính. Áp dụng nguyên tắc này, các phòng ban chuyên ngành trực thuộc hoặc các cá nhân chịu trách nhiệm về lĩnh vực được phân công (đối với cấp phường, xã) thực hiện nhiệm vụ quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lĩnh vực quản lý chuyên ngành của mình. Phòng TNMT quản lý chức năng chuyên ngành tại cấp quận, huyện.

Do vậy, Phòng TNMT quận Bình Thạnh được quyền nhân danh UBND ký và đóng dấu lên các văn bản về lĩnh vực TNMT mà mình phụ trách. Họ chỉ sai (ví dụ) nếu phòng TNMT ký và đóng dấu phát hành văn bản quản lý cho người dân, nhưng giải quyết về lĩnh vực văn hóa thông tin hoặc lĩnh vực mà phòng không có thẩm quyền phụ trách.

Mọi công dân đều có quyền khiếu nại, khiếu kiện quyết định hoặc hành vi hành chính của công nhân viên chức nhà nước nếu công dân đó cho rằng quyết định hoặc hành vi hành chính làm thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp của họ.

Từ các thông tin trong câu hỏi, có thể nói đã hai lần nộp đơn, nhiều lần hẹn, hứa nhưng Phòng TNMT quận Bình Thạnh vẫn từ chối cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở cho nhà của bạn. Việc từ chối cấp giấy chứng nhận có thể đúng và có thể sai.

Vấn đề phát sinh trong trường hợp các cơ quan quản lý nhà nước từ chối yêu cầu của người dân buộc người dân cần phải tự giải quyết ít nhất hai câu hỏi. (1) “Lý do gì họ từ chối” và (2) “Việc từ chối này có phù hợp với pháp luật hay không; điều khoản nào trong văn bản nào”. Nếu không hiểu biết hoặc hiểu biết chưa đủ về lĩnh vực đó, cần phải tìm gặp luật sư thông hiểu về lĩnh vực này để nhờ tư vấn.

Do vậy, trước hết bạn phải nghiên cứu lý do trong văn bản trả lời của Phòng TNMT quận Bình Thạnh. Đối chiếu trường hợp của bạn có đúng như lý do họ nêu không, văn bản họ áp dụng là văn bản nào. Từ đó bạn mới quyết định có khiếu nại hay không.

Trong trường hợp bạn khiếu nại, đơn khiếu nại gửi chủ tịch UBND quận Bình Thạnh với nội dung “Phòng TNMT từ chối cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở”. Kèm theo đơn là bản photo văn bản của phòng TNMT và các tài liệu chứng minh nhà, đất của bạn không như nội dung văn bản mà phòng TNMT quận đã trả lời hoặc viện dẫn. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của chủ tịch UBND quận, bạn có quyền khiếu nại lên UBND thành phố hoặc khởi kiện tại tòa án.

No Response to "Có nên khiếu nại khi bị từ chối cấp giấy chủ quyền?"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến