Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hà Tây

Posted on 19:38 by nxt


http://data.batdongsan.com.vn/Enterprises/100930/thumb.110.110.372.jpg
  • Khu công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai, huyện Thạch Thất, Hà Nội
  • 0423244881 | 0433943204

  • Nick chat chưa được cập nhật!

Giới thiệu

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hà Tây là công ty thành viên của Tập Đoàn Đầu Tư Phát Triển Việt Nam

No Response to "Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hà Tây"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến