Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

Công ty Cổ phần Đầu tư TBS Land

Posted on 19:22 by nxt


http://data.batdongsan.com.vn/Enterprises/100727/thumb.110.110.167.jpg
  • 5A Xa lộ Xuyên Á, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
  • 0837240241 | 0838960223
  • www.tbsgroup.com.vn
  • tbsland@thaibinhshoes.com.vn

  • Nick chat chưa được cập nhật!

Giới thiệu

Năm 1992, Công Ty TNHH Thái Bình được gầy dựng từ một nhóm sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam xuất ngũ.
Cho đến nay, dưới sự lãnh đạo của Ông Nguyễn Đức Thuấn – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Tập đoàn Thái Bình, cùng với sự đồng lòng của hơn 12.000 cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp và yêu nghề, Thái Bình đã bước lên thành một tập đoàn lớn mạnh , năng động và phát triển không ngừng.
Hiện nay Tập đoàn Thái Bình (TBS Group) đã vươn tầm tới một quy mô rất đáng tự hào với 07 công ty con trên nhiều lĩnh vực.

No Response to "Công ty Cổ phần Đầu tư TBS Land"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến