Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn

Posted on 19:25 by nxt


http://data.batdongsan.com.vn/Enterprises/110407/thumb.110.110.456..jpg
  • 125 Đường Trần Đăng Ninh - TP Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
  • 0253898099 | 0253871059
  • sales@langsontrading.com.vn

  • Nick chat chưa được cập nhật!

Giới thiệu

Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang hình thức công ty cổ phần từ ngày 1-1-2006 là doanh nghiệp vừa thực hiện kinh doanh theo cơ chế thị trường vừa được giao nhiệm vụ cung ứng các mặt hàng chính sách xã hội như dầu hoả, muối iốt, giấy vở học sinh cấp không thu tiền phục vụ nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh. Có thể nói khi chuyển đổi sang cổ phần hoạt động trong môi trường thông thoáng với cơ chế chính sách của nhà nước ngày càng cởi mở. Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn có nhiều điều kiện để huy động vốn và sử dụng có hiểu quả các nguồn lực phát triển, đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn với 57,26% vốn của nhà nước. Hoạt động trên các lĩnh vực: dịch vụ cung cấp giống cây trồng, cung cấp giống vật nuôi, luyện quặng sắt thành gang, thép. Mua bán xe có động cơ, phụ tùng và các phụ trợ khác của xe có động cơ.Đại lý môi giới đấu giá, mua bán nông lâm sản nguyên liệu, lương thực thực phẩm, đồ dùng cá nhân và gia đình, nguyên vật liệu phi nông nghiệp, phế liệu và đồ dùng phế thải, kinh doanh khách sạn và các dịch vụ trọ nghỉ ngắn ngày, tổ chức các tour du lịch trong và ngoài nước.
Để thực hiện mục tiêu đã đề ra trong năm nay doanh thu bán hàng đạt 80 tỷ đồng, doanh thu du lịch đạt 1,6 tỷ đồng,  kim ngạch xuất nhập khẩu 4 triệu USD nộp ngân sách 5 tỷ đồng. Để thực hiện nhiệm vụ đó công ty đã bắt tay nhanh chóng củng cố cơ sở vật chất đồng thời trang bị thêm phương tiện vật tải để đảm bảo yêu cầu kinh doanh trang bị máy móc vi tính nối mạng Internet.
Để không ngừng vươn lên và nâng cao năng lực cạnh tranh mở rộng thị trường, công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm và trong thời gian tới. Chủ yếu kinh doanh nội địa, kinh doanh xuất nhập khẩu sản xuất và dịch vụ. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc yếu kém, kiểm soát thực hiện nghiêm quy chế của công ty. Đẩy mạnh liên doanh liên kết với các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước để nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường.

No Response to "Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến