Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

Di dời trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa

Posted on 21:59 by nxt


10:12' 8/4/2011
Theo Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nha Trang đến năm 2025, được HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua ngày 7-4, trung tâm hành chính của tỉnh sẽ di dời về khu vực Đồng Bò (xã Phước Đồng), Tây Nam trung tâm Nha Trang hiện nay.
Trung tâm hành chính mới có diện tích khoảng 100 ha, nằm trong tổng thể cấu trúc không gian khu vực đồng trũng giữa sông Tắc và sông Quán Trường, với định hướng quy hoạch khu đô thị sinh thái, khu hành chính và công viên sinh thái kết hợp dịch vụ, du lịch.

Trung tâm hành chính hiện nay nằm ven vịnh Nha Trang, sẽ được ưu tiên dành cho phát triển du lịch, dịch vụ. Khu vực sân bay Nha Trang sẽ được chuyển đổi thành khu trung tâm đô thị dịch vụ - tài chính. Đến năm 2025, thành phố Nha Trang sẽ là đô thị du lịch vươn lên tầm quốc tế, trung tâm tổ chức các sự kiện có ý nghĩa quốc gia và quốc tế; đồng thời là trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật và giáo dục - đào tạo của vùng duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên. 

No Response to "Di dời trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến