Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

Dự án trên 200 ha do Thủ tướng phê duyệt

Posted on 23:56 by nxt


12:52' 28/4/2011
Theo Bộ Xây dựng, đối với những dự án quy mô chiếm đất trên 200 ha; dự án chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000... sẽ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Ảnh minh họa

Ngoài ra, dự án hạ tầng kỹ thuật khung khu vực phát triển đô thị có diện tích trên 200 ha hoặc thuộc địa giới 2 tỉnh trở lên hoặc khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với quốc gia cũng phải được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Bộ Xây dựng ra quyết định giao đất.

Các dự án còn lại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. Bên cạnh đó, nhằm đổi mới một cách căn bản cơ chế chính sách quản lý đầu tư xây dựng, các vấn đề về phân cấp quản lý, cấp giấy phép xây dựng, giấy phép sử dụng công trình, quản lý chi phí trong đầu tư xây dựng… cũng đã được nêu ra.

Bộ Xây dựng cũng sẽ đề xuất quy định về điều kiện đối với chủ đầu tư dự án phát triển đô thị là cụ thể hóa năng lực tài chính của chủ đầu tư cấp 1 (doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước địa phương). Theo đó, vốn pháp định của doanh nghiệp bất động sản được nâng lên trên 6 tỷ đồng. Vốn chủ đầu tư đưa vào dự án phải từ 20% tổng mức đầu tư trở lên.

No Response to "Dự án trên 200 ha do Thủ tướng phê duyệt"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến