Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

Hơn 4.900 xe tự đổ gây tranh cãi có thể được hoàn thuế

Posted on 20:47 by nxt


Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan để xử lý đối với khoảng 4.900 chiếc ôtô tự đổ loại từ 24 tấn đến dưới 45 tấn đang có nhiều tranh cãi về các mức thuế khác nhau.

Cơ quan này cho biết từ năm 2008 đến tháng 12/2009, các doanh nghiệp đã nhập nhiều xe tự đổ trọng tải từ 24 tấn đến dưới 45 tấn. Tuy nhiên, cùng là dòng xe nhập khẩu song mỗi doanh nghiệp lại bị áp một mức thuế khác nhau. Có đơn vị nộp thuế với mức ưu đãi theo cam kết trần ASEAN - Trung Quốc là 20%, số khác lại được áp thuế suất chỉ 5-8%.
Nguyên nhân dẫn đến chênh lệch này là cách phân biệt chưa rõ ràng giữa xe tự đổ chạy trên đường quốc lộ và đường không phải quốc lộ. Chính vì thế, từ năm 2008 đến nay, Bộ Tài chính đã trình nhiều phương án xử lý nhưng chưa giải quyết được triệt để. Quan điểm của Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính là xe chạy trên đường không phải quốc lộ và áp một mức thuế 8%. Việc áp thuế như vậy sẽ giải quyết được vướng mắc "mỗi nơi áp thuế một kiểu".
Theo Bộ Tài chính, cái khó nhất hiện nay là giải quyết các trường hợp xe nhập về trước thời điểm đưa ra mức thuế 8% kể trên. Tính trong giai đoạn 2008 đến hết tháng 12/2009 đã có 4.901 xe nhập khẩu về thị trường và bị áp thuế 20%.
Trước kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ Tài chính đang tính đến việc hoàn trả thuế đối với các trường hợp trên với thuế suất dự kiến 10%, 14%, hoặc 16%, tùy theo cam kết với khu vực ASEAN-Trung Quốc hay biểu thuế hậu WTO (MFN).

No Response to "Hơn 4.900 xe tự đổ gây tranh cãi có thể được hoàn thuế"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến