Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

Mua bán nhà thu nhập thấp: Công an Hà Nội sẽ vào cuộc

Posted on 19:01 by nxt

Ngày 7/4, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Phí Thái Bình yêu cầu Công an Thành phố phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin việc mua bán nhà ở thu nhập thấp trái quy định ở Ngô Thì Nhậm (Hà Đông).


Nhà cho người thu nhập thấp ở Ngô Thì Nhậm (Hà Đông)

Xung quanh những thông tin về việc mua, bán nhà ở thu nhập thấp trái quy định dự án nhà ở thu nhập thấp tại Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, ông Bình giao Công an Thành phố phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra xác minh, làm rõ. Hai cơ quan này phải báo cáo Thành phố kết quả xác minh và đề xuất giải quyết trước ngày 15/4.

Sở Xây dựng nghiên cứu, tổ chức rút kinh nghiệm việc quản lý nhà ở thu nhập thấp Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, đối chiếu Quyết định 34 của UBND Hà Nội về việc ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Đồng thời sở này phải đề xuất bổ sung quy định nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ quỹ nhà ở thu nhập thấp, nhà ở xã hội và đảm bảo công văn, đúng đối tượng.

Sở Xây dựng làm tốt công tác tuyên truyền, công khai về đối tượng, tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của người được mua, thuê nhà ở chính sách để nhân dân thực hiện, tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương của Thành phố.

No Response to "Mua bán nhà thu nhập thấp: Công an Hà Nội sẽ vào cuộc"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến