Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

PVN sẽ yêu cầu các cty "con, cháu" thay tên Dầu khí

Posted on 18:47 by nxt


08:08' 9/4/2011
Trước việc dư luận cho rằng, "họ" dầu khí đổ xô đầu tư bất động sản, Phó Tổng Giám đốc PVN Phạm Thị Thu Hà cho biết, đã yêu cầu các đơn vị phải thay đổi tên gọi hoặc chấm dứt sử dụng thương hiệu của PVN.

Bà Hà cho biết, sau khi tái cấu trúc nếu các doanh nghiệp mà PVN không còn vốn góp hoặc còn rất nhỏ thì sẽ yêu cầu thay tên hoặc chấm dứt sử dụng thương hiệu để không làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của Tập đoàn

Ngoài ra, Tập đoàn Dầu khí cũng không dùng vốn dành cho các hoạt động dầu khí để đầu tư kinh doanh bất động sản trong ngành.

Theo quy định tại Ðiều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì ngoài nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh chính, Tập đoàn  được đầu tư, kinh doanh bất động sản (ngành nghề có liên quan).

Tuy nhiên, hiện nay Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam không trực tiếp đầu tư và kinh doanh bất động sản. Trong PVN hiện nay chỉ có một đơn vị thành viên duy nhất thực hiện chức năng đầu tư và kinh doanh bất động sản là Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Được biết, hiện PVN đã chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng công ty Ðiện lực dầu khí Việt Nam tại Công ty CP Bất động sản điện lực dầu khí (PVPower Land), chuyển phần vốn góp của Tổng công ty Tài chính cổ phần dầu khí tại Công ty cổ phần Bất động sản tài chính dầu khí (PVFC Land) cho PVC.

"Về bản chất các khoản đầu tư của PVN vào lĩnh vực bất động sản, đó là cần phân biệt rõ giữa đầu tư vào dự án bất động sản (làm chủ dự án) và đầu tư tài chính dài hạn (tỷ lệ tham gia vốn góp vào công ty dưới 20% vốn điều lệ) vào các doanh nghiệp có kinh doanh bất động sản", Phó Tổng Giám đốc PVN Phạm Thị Thu Hà giải thích.

Hiện nay, theo số liệu thống kê, trong Tập đoàn chỉ có PVC là có chức năng kinh doanh bất động sản. PVC hiện có 16 công ty con, trong đó có năm công ty thực hiện kinh doanh bất động sản. Việc PVC đầu tư vào các công ty còn lại (với tỷ lệ vốn góp dưới 20% và không chi phối) có dự án bất động sản chỉ là các khoản đầu tư tài chính của PVC vào các doanh nghịêp có ngành nghề tương tự. Các đơn vị này không phải là đơn vị thành viên của  PVN.

Thí dụ như: Công ty CP Hồng Hà dầu khí (PHH), Công ty CP Ðầu tư thương mại dầu khí Sông Ðà (PVSD), Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí Nghệ An...

Ðể tập trung mọi nguồn lực vào nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh chính của các đơn vị thành viên,  thời gian qua PVN đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thành viên không được cùng tham gia góp vốn vào một doanh nghiệp và vào lĩnh vực không phải nhiệm vụ chính, tuy nhiên cho đến nay vẫn còn một số đơn vị có vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong ngành.

Ðó là một số công ty thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, quản lý và vận hành khu nhà ở cho CBCNV đang làm việc tại khu công nghiệp, nơi có các dự án của các đơn vị thành viên như Công ty CP quản lý và phát triển nhà dầu khí (PVBuilding), Công ty CP quản lý và phát triển nhà dầu khí miền Nam, Công ty Quản lý và khai thác tài sản dầu khí (PVA). Các công ty này thực chất là công ty dịch vụ quản lý và vận hành các tòa nhà, không phải là các công ty đầu tư kinh doanh bất động sản.

No Response to "PVN sẽ yêu cầu các cty "con, cháu" thay tên Dầu khí"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến