Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

Thời điểm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được công nhận

Posted on 00:55 by nxt


27/04/2011 13:50
Câu hỏi: Nhờ công ty tư vấn giúp tôi. 

- Tại thời điểm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được công chứng, pháp luật đã công nhận sở hữu thửa đất cho bên mua chưa?

- Bên bán là người được ủy quyền. Vậy khi ký hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ với người ủy quyền, bên mua sẽ gặp những rủi ro gì? Biện pháp tránh rủi ro là gì? 

- Bên mua gặp rủi ro gì khi bên bán nhận làm toàn bộ thủ tục chuyển nhượng QSDĐ? Biện pháp tránh rủi ro trong trường hợp này? 

Chân thành cám ơn! D.Long 


Công ty Luật Thiên Bình (Libra) trả lời: 

Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành Libra xin phúc đáp đến bạn như sau:
1. Điều 167, 439 Bộ Luật Dân sự và Điều 146, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai quy định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất , dù cho hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng hoặc việc chuyển giao quyền sử dụng đất diễn ra tại thời điểm nào đi chăng nữa. 

2. Pháp luật thừa nhận các giao dịch được thực hiện thông qua đại diện ủy quyền nếu việc ủy quyền đó là hợp pháp và không vượt quá phạm vi ủy quyền . 

3. Để hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra khi bên chuyển nhượng cam kết tiến hành hoàn tất mọi thủ tục phát sinh từ việc chuyển nhượng, bạn cần quy định chi tiết trong hợp đồng chuyển nhượng các điều khoản về nghĩa vụ của bên chuyển nhượng, thời gian hoàn tất công việc và điều khoản bồi thường, phạt vi phạm (nếu có)… Ngoài ra, cần giữ lại một khoản tiền của bên nhận chuyển nhượng để đảm bảo các khoản thanh toán nếu bên chuyển nhượng vi phạm giao kết.

No Response to "Thời điểm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được công nhận"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến