Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

Thủ tục chuyển quyền sử dụng nhà khi cho/ tặng

Posted on 20:45 by nxt


28/04/2011 10:30
Câu hỏi: 

Hiện nay mẹ tôi đang bị ốm mà vợ chồng tôi đang chăm sóc. Anh em tôi thống nhất chuyển quyền sử dụng nhà của mẹ tôi chuyển sang cho tôi. Cho tôi hỏi thủ tục phải làm như thế nào?

Chân thành cám ơn! T. Hưng


Công ty Luật Thiên Bình (Libra) trả lời:

Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành Libra xin phúc đáp đến bạn như sau:

Để chuyển quyền sở hữu bất động sản từ cha mẹ sang cho con cái hoặc ngược lại có thể tiến hành dưới nhiều hình thức như mua bán, tặng cho hoặc để lại thừa kế. Khi tiến hành giao dịch, các đối tựợng này sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ . Theo đó, chúng tôi thấy rằng phương án nhanh nhất để bạn có thể xác lập quyền sở hữu trong trường hợp này là các bên cần tiến hành thủ tục mua bán hoặc tặng cho. 

Điều kiện để tiến hành giao dịch là căn nhà nói trên phải có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quy định, và các bên tham gia giao kết hợp đồng phải đầy đủ có năng lực hành vi dân sự và phải hoàn toàn tự nguyện .

Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán, tặng cho bất động sản được thực hiện tại cơ quan công chứng tỉnh/thành phố nơi bất động sản tọa lạc. Hồ sơ gồm:

- Hợp đồng tặng cho hoặc mua bán bất động sản tự soạn sẵn (theo mẫu);

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;

- Giấy tờ chứng thực cá nhân, Bản sao sổ hộ khẩu.

Ngoài ra, trong thư bạn có nêu dữ kiện là mẹ bạn đang ốm, nhưng không nói rõ tình trạng sức khỏe hiện tại của mẹ bạn, vì vậy chúng tôi giả sử rằng nếu tình trạng sức khỏe của mẹ bạn đang nguy cấp, mất năng lực hành vi dân sự , dẫn đến việc cơ quan công chứng từ chối chứng thực hợp đồng; Để xác lập quyền sở hữu trong trường hợp này, bạn cần đề nghị các anh chị em của bạn lập văn bản từ chối nhận di sản thừa kế theo quy định.

No Response to "Thủ tục chuyển quyền sử dụng nhà khi cho/ tặng"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến