Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Bồi thường đất ở có nguồn gốc là đất nông nghiệp

Posted on 19:02 by nxt


21/05/2011 08:20
Nội dung câu hỏi:


Tôi đứng tên chủ sử dụng 500m2 đất từ năm 2000. Khu đất này có nguồn gốc là đất nông nghiệp, tôi mua của ông N.V.G năm 1968 (có xác nhận của UBND xã T.H). Năm 2005, tôi xây dựng nhà ở trên khu đất này. Năm2008, UBND huyện C.M ra quyết định thu hồi 100m2 đất của tôi để làm đường.

Tuy nhiên, tôi chỉ được bồi thường theo giá đất nông nghiệp, với lý do khu đất này chưa có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở. Tôi không đồng ý với việc bồi thường theo giá đất nông nghiệp, với lý do khu đất này gia đình tôi đã sử dụng để làm nhà ở từ năm 2005 và đã nộp thuế nhà đất từ đó đến nay.

Tôi muốn hỏi là việc bồi thường diện tích đất thu hồi của gia đình tôi theo giá đất nông nghiệp là đúng hay sai? Trong trường hợp tôi không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của UBND huyện C.M thì tôi sẽ đề nghị cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết vụ việc này? Và vụ việc này cần phải giải quyết như thế nào?

Ngọc Anh

Ý kiến tư vấn pháp lý của Công ty Luật thiên Bình:

Kính gửi: Quý bạn đọc

Café Luật – Chuyên mục hợp tác giữa Cổng thông tin và giao dịch DiaOcOnline.vnvà Công ty Luật Thiên Bình (“Libra”) xin gửi đến bạn lời chào trân trọng. Theo nội dung thư bạn gửi ngày 23/04/2011; Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành Cafe Luật xin phúc đáp đến bạn như sau:

1. Điều 14, Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (“Nghị định 69”) quy định: trường hợp người đang sử dụng có đủ điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 và 11 Điều 8, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, nếu không đủ điều kiện bồi thường thì UBND cấp tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ.

2. Về nguyên tắc bồi thường, Khoản 2, điều 14, Nghị định 69 quy định: người bị thu hồi đất đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi; Trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc bằng nhà, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thực hiện thanh toán bằng tiền.

3. Giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng đã được ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và công bố; không bồi thường theo giá đất sẽ được chuyển mục đích sử dụng; trường hợp tại thời điểm có quyết định thu hồi đất mà giá này chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giá đất cụ thể cho phù hợp.

4. Khoản 4, Điều 18 Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất quy định nhà ở gắn liền với đất được xây dựng sau ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà tại thời điểm xây dựng trái với mục đích sử dụng đất đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt thì không được bồi thường.

5.
 Điều 31 Luật Khiếu nại tố cáo 1998 được sửa đổi bổ sung năm 2005, 2006 quy định thời hiệu giải quyết khiếu nại là 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính trừ các trường hợp đặc biệt khác. Quyền khiếu nại của bạn theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo là quyền đề nghị cơ quan đã ban hành quyết định xem xét lại quyết định hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của bạn. Bạn nên xem xét các quy định nói trên và đối chiếu với trường hợp của bạn để áp dụng cho phù hợp.

No Response to "Bồi thường đất ở có nguồn gốc là đất nông nghiệp"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến