Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2011

Chấm dứt việc sử dụng tiền mặt trong các giao dịch bất động sản

Posted on 19:02 by nxt


14/05/2011 08:45
Bộ Xây dựng vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về tình hình thị trường bất động sản (BĐS) và một số giải pháp nhằm quản lý thị trường BĐS hoạt động lành mạnh.

Bộ đề xuất, cần hạn chế tiến tới chấm dứt việc sử dụng tiền mặt trong các giao dịch BĐS, nhất là đối với các hợp đồng huy động vốn, mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, giao dịch thuê nhà ở để giảm áp lực tiền mặt và hạn chế rủi ro cho các bên tham gia.

Yêu cầu Chính phủ sớm nghiên cứu thành lập quỹ tiết kiệm nhà ở để hỗ trợ cho người lao động có điều kiện mua nhà và thí điểm mô hình quỹ đầu tư tín thác BĐS để tạo thêm nguồn cung cấp vốn ngoài các tổ chức tín dụng cho thị trường.

Bộ Xây dựng cũng đề xuất: Đổi mới các phương thức phát triển nhà ở theo hướng, các địa phương cần thực hiện quy định về lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại bằng hình thức đấu thầu dự án; mở rộng phương thức Nhà nước tổ chức giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sau đó đấu giá quyền sử dụng đất sạch để đảm bảo công khai minh bạch, loại bỏ hoàn toàn cơ chế “xin-cho” và đảm bảo khoản chênh lệch địa tô thu vào ngân sách; xóa bỏ hình thức chia lô, bán nền, bán nhà xây thô trong các dự án phát triển nhà ở tại đô thị, chủ đầu tư phải có trách nhiệm hoàn thiện nhà ở trước khi bàn giao cho khách hàng; xây dựng chế tài xử phạt các chủ đầu tư bán nhà xây thô và không thực hiện tốt việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; ban hành chính sách thuế đủ mạnh để hạn chế tình trạng đầu cơ nhà, đất mà không đưa vào sử dụng gây lãng phí và làm mất mỹ quan đô thị.

Bộ cũng yêu cầu, để phát triển đa dạng hóa các loại hình nhà ở, Chính phủ cần quy định tăng tỉ lệ nhà chung cư cao tầng với quy mô diện tích căn hộ đa dạng đáp ứng nhu cầu của thị trường (tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh các dự án phát triển nhà ở phải có tỉ lệ nhà chung cư trên 80%), phát triển mạnh nhà ở cho thuê để đáp ứng nhu cầu của người dân. 

No Response to "Chấm dứt việc sử dụng tiền mặt trong các giao dịch bất động sản"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến