Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

Chinhphu.vn bị ddos, trang web hiện không vào được

Posted on 19:23 by nxt

Sáng nay 04/05/2011 trang web http://chinhphu.vn/ không vào được hiện đang tình nghi là do ddos mọi thông tin đang được cập nhật


Oops! Google Chrome could not connect to chinhphu.vn

Try reloading: chinhphu.­vn

Additional suggestions:

  • Access a cached copy of chinhphu.­vn

No Response to "Chinhphu.vn bị ddos, trang web hiện không vào được"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến