Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

Chuyển Khu liên hợp thép Cà Ná thành KCN Cà Ná

Posted on 19:07 by nxt


Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 787/TTg-KTN điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) tại tỉnh Ninh Thuận


Theo đó, xét đề nghị của UBND tỉnh Ninh Thuận, ý kiến của Bộ Kế hoạch - Ðầu tư, Thủ tướng đồng ý chuyển đổi dự án Khu liên hợp sản xuất thép Cà Ná thành KCN Cà Ná, quy mô diện tích 1.000 ha và bổ sung KCN này vào danh mục các KCN dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.
Trước đó, Thủ tướng đã đồng ý thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Khu liên hợp thép Cà Ná do Công ty liên doanh TNHH Vinashin - Lion làm chủ đầu tư, do chủ đầu tư không hoàn tất các cam kết về triển khai dự án như đã nêu trong Giấy chứng nhận đầu tư.

No Response to "Chuyển Khu liên hợp thép Cà Ná thành KCN Cà Ná"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến