Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

khu đô thị 6ha tại Hoàng Mai Duyệt quy hoạch chi tiết

Posted on 19:39 by nxt


18/05/2011 15:10
Ảnh minh họa.
Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch giáp đường Giải Phóng, khu dân cư phường Thịnh Liệt và xí nghiệp Xây lắp và Sản xuất cấu kiện xây dựng.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 2200/QĐ-UBND, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đô thị tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Đồ án được lập nhằm mục tiêu cụ thể hóa quy hoạch chi tiết quận Hoàng Mai tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt và phù hợp định hướng quy hoạch chung xây dựng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngoài ra, đồ án nhằm thực hiện chủ trương của thành phố di chuyển các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường trong khu vực nội thành ra ngoài khu vực trung tâm, nghiên cứu quy hoạch xây dựng một khu chức năng đô thị hoàn chỉnh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng.

Thành phố cũng giao công ty cổ phần đầu tư và bê tông Thịnh Liệt làm đơn vị tổ chức lập quy hoạch này.

No Response to "khu đô thị 6ha tại Hoàng Mai Duyệt quy hoạch chi tiết"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến