Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

Nhà ở thu nhập thấp: Được phép huy động tiền ứng trước của khách hàng

Posted on 19:17 by nxt


Bộ Xây dựng vừa có công văn trả lời doanh nghiệp về việc huy động tiền ứng trước của khách hàng để thực hiện dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp.
Theo Bộ Xây dựng, đối với nhà ở thu nhập thấp để bán, chủ đầu tư dự án được phép huy động tiền ứng trước của khách hàng khi đã có thiết kế được phê duyệt và xây dựng xong phần móng.
Việc huy động vốn có thể tạm tính trên cơ sở thiết kế, dự toán của công trình đã được thẩm định và được thực hiện làm nhiều lần cho đến khi công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.
Tổng số tiền huy động trước khi bàn giao nhà ở không được vượt quá 70% giá trị nhà ở tạm tính. Sau khi giá bán nhà được ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định, giá trị thanh toán được tính theo giá bán chính thức.

No Response to "Nhà ở thu nhập thấp: Được phép huy động tiền ứng trước của khách hàng"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến