Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

Nhà Việt Nam: Con trai "nhường" ghế Tổng Giám đốc cho cha

Posted on 18:44 by nxt


19:24' 10/5/2011
Ngày 09/05, HĐQT CTCP Nhà Việt Nam (HOSE: NVN) đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Trần Đức Khiêm đồng thời bổ nhiệm ông Trần Văn Thành (cha của ông Khiêm) thay thế giữ chức vụ này.


Ông Trần Đức Khiêm vẫn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT công ty với số lượng cổ phần sở hữu là 2,189,250 đơn vị, tương đương 21% vốn điều lệ. Ông Khiêm được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc từ tháng 11/2009.

Trong khi đó, ông Trần Văn Thành hiện là Chủ tịch HĐQT của NVN, với tỷ lệ sở hữu 6.57%, tương đương 700,000 cổ phần. Ông Thành cũng từng giữ chức vụ Tổng Giám đốc NVN trong thời gian từ 2007 đến tháng 9/2009 thì chuyển giao lại cho ông Khiêm.

Được biết, CTCP Nhà Việt Nam đã chuyển nhượng 4,920 m2 đất tại Phường Trường Thạnh, Quận 9, TPHCM với giá trị hơn 7.78 tỷ đồng.

Theo NVN, do diện tích các thửa số 495, 496, 498, 499, 1045 và 1046 tờ bản đồ số 9, nằm ngoài ranh dự án The BCR, diện tích đất quá nhỏ để có thể thực hiện 1 dự án và tiền sử dụng đất theo Nghị định 69 quá cao dẫn tới đầu tư kinh doanh không hiệu quả.

Do vậy, HĐQT quyết định thanh lý khu đất này với ông Võ Châu Long và bà Lý Mỹ Trang theo đơn giá 1.6 triệu đồng/m2 với tổng giá trị hơn 7.78 tỷ đồng.

Theo HOSE

No Response to "Nhà Việt Nam: Con trai "nhường" ghế Tổng Giám đốc cho cha"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến