Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Quảng Nam thanh tra quy hoạch và quản lý tại 35 khu đô thị, dự án

Posted on 19:04 by nxt


20/05/2011 14:05

Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Các khu đô thị, dự án thuộc diện thanh tra nằm trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và huyện Phú Ninh.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định về việc tiến hành thanh tra công tác quy hoạch và quản lý, sử dụng đất đai đối với 35 khu đô thị, dự án.

Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh có nhiệm vụ thanh tra công tác quy hoạch đối với 12 dự án và thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai đối với 23 dự án trong giai đoạn 2001 - 2010.

Những vấn đề liên quan đến thời kỳ trước và sau giai đoạn nêu trên đều được yêu cầu kiểm tra làm rõ. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

No Response to "Quảng Nam thanh tra quy hoạch và quản lý tại 35 khu đô thị, dự án"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến