Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011

Thu hồi các dự án đầu tư vào BĐS nhưng không triển khai

Posted on 19:32 by nxt


17/05/2011 14:45
Bộ Xây dựng cho biết, việc giải ngân vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) khá tốt, chứng tỏ môi trường đầu tư tại Việt Nam vẫn hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài. 

Tuy nhiên, một số dự án đầu tư lớn như Khu du lịch sinh thái bãi biển Rồng (Quảng Nam) có vốn đầu tư 4.15 tỷ USD, The AJ Vietstar (Bà Rịa - Vũng Tàu), Khu đô thị Bến Gót (Phú Thọ), TP Sáng tạo Nam Tuy Hòa (Phú Yên)… được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhưng chủ đầu tư không triển khai đã bị địa phương thu hồi. Ngoài ra, việc huy động vốn trong kinh doanh BĐS của các nhà đầu tư cũng áp dụng như doanh nghiệp trong nước dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài không mang đủ vốn đã đăng ký vào Việt Nam, mà thực chất là huy động từ khách hàng và đối tác trong nước. Năm ngoái, vốn FDI đăng ký vào lĩnh vực kinh doanh BĐS đạt 6,832 tỷ USD, chiếm 36.8% tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới của cả nước.

No Response to "Thu hồi các dự án đầu tư vào BĐS nhưng không triển khai"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến