Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

Thủ tục góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng đất

Posted on 18:57 by nxt


00:13' 8/5/2011
Tôi có thửa đất rộng 150m2 (sổ đỏ đứng tên tôi). Nay, tôi và người bạn đang làm thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên nên muốn góp vốn bằng quyền sử dụng thửa đất. Vậy pháp luật quy định về lĩnh vực này như thế nào? (Trần Văn Đa )

Trả lời:

Theo Điều 155 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, trình tự, thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất được quy định như sau:

Bên góp vốn nộp một (01) bộ hồ sơ gồm: Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai.

Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, thực hiện đăng ký góp vốn vào hồ sơ địa chính, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận.

Khoản 2, Điều 131 Luật Đất đai quy định, việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất chấm dứt trong các trường hợp sau: Hết thời hạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất; một bên hoặc các bên đề nghị theo thỏa thuận trong hợp đồng góp vốn; trường hợp liên doanh với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấp thuận; bị thu hồi đất theo quy định tại Điều 38 của Luật Đất đai năm 2003; bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc doanh nghiệp liên doanh bị tuyên bố phá sản, giải thể; cá nhân tham gia hợp đồng góp vốn chết; bị tuyên bố mất tích; bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; bị cấm hoạt động trong lĩnh vực hợp tác kinh doanh mà hợp đồng góp vốn phải do cá nhân đó thực hiện; pháp nhân tham gia hợp đồng góp vốn bị chấm dứt hoạt động mà hợp đồng góp vốn phải do pháp nhân đó thực hiện.

No Response to "Thủ tục góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng đất"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến