Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

Đất nông-lâm nghiệp chuyển nhượng phải có quyết định của UBND thành phố

Posted on 20:07 by nxt


13/06/2011 16:20

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Hôm nay, 13.6 UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản về việc nghiêm cấm các tổ chức, cơ quan cũng như các cá nhân trên địa bàn thành phố thực hiện việc chuyển nhượng và thay đổi mục đích sử dụng đất nông-lâm nghiệp khi có chủ trương, quyết định bằng văn bản của Chủ tịch UBND thành phố.
Qua đó, các chủ tịch UBND quận, huyện trên toàn thành phố Đà Nẵng được giao nhiệm vụ kiểm tra, chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã- phường thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc nội dung ban hành.

Đối với những địa phương vi phạm nội dung văn bản, không tuân theo các quy định được ban hành, cụ thể như để xảy ra các trường hợp như chuyển nhượng, thay đổi mục đích sử dụng đất nông-lâm nghiệp thì Chủ tịch UBND các quận - huyện chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND thành phố.

Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã có văn bản yêu cầu UBND quận Thanh Khê cấm chuyển nhượng đất nông nghiệp và dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở. Theo đó, các đơn vị liên quan cũng không được thực hiện chứng thực các trường hợp chuyển nhượng vi phạm. 

Viện quy hoạch xây dựng sẽ phối hợp cùng với UBND Quận Thanh Khê có nhiệm vụ rà soát quy hoạch trên toàn địa bàn quận. Đồng thời các cơ quan này có quyền đề xuất những khu đất nông nghiệp chưa được quy hoạch chuyển sang đất thổ cư báo cáo lên cấp thành phố xét duyệt trong tháng 6.2011.

No Response to "Đất nông-lâm nghiệp chuyển nhượng phải có quyết định của UBND thành phố"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến