Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011

Đấu thầu 9 gói thầu Dự án tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích

Posted on 20:10 by nxt


Dự kiến tổng giá trị các gói thầu gần 1,1 nghìn tỷ đồng, thời gian thi công trong 18 tháng.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2567/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích đoạn II từ cầu Trắng đến cầu Ó hợp phần do UBND thị xã Sơn Tây làm chủ đầu tư.

Hợp phần này được chia làm 9 gói thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu trong tháng 6 và 7-2011; dự kiến tổng giá trị các gói thầu gần 1,1 nghìn tỷ đồng, thời gian thi công trong 18 tháng. 

UBND TP yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn có liên quan chỉ định nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu, thực hiện đấu thầu các gói thầu đúng theo quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện đúng kế hoạch đấu thầu đã phê duyệt; khẩn trương tổ chức thực hiện phương án khai thác nguồn vốn từ quỹ đất đối ứng, báo cáo UBND TP trong tháng 6-2011.

No Response to "Đấu thầu 9 gói thầu Dự án tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến