Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

Cải tạo, nâng cấp hồ Đồng Đầm, huyện Ba Vì

Posted on 20:08 by nxt


Dự án do UBND huyện Ba Vì làm Chủ đầu tư với tổng kinh phí khoảng 8 tỷ đồng; dự kiến thời gian thực hiện dự án từ năm 2012.
UBND TP Hà Nội vừa có văn bản số chấp thuận đề xuất đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp hồ Đồng Đầm, xã Thụy An, huyện Ba Vì.
Dự án nhằm tăng khả năng trữ nước của hồ tưới chủ động cho 85 ha đất canh tác xã Thụy An và thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì. Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, cảnh quan môi trường, phát triển kinh tế, xã hội trong khu vực.
Quy mô dự án gồm: Cải tạo, nâng cấp lòng hồ (nạo vét, gia cố bảo vệ mái thượng lưu dập, cứng hóa mặt đập dài khoảng 250m); cống lấy nước; Tràn xả lũ; kiên cố hóa tuyến kênh tưới sau hồ khoảng 1,5 km.
Dự án do UBND huyện Ba Vì làm Chủ đầu tư với tổng kinh phí khoảng 8 tỷ đồng; dự kiến thời gian thực hiện dự án từ năm 2012.
Vừa qua, UBND TP Hà Nội cũng đã chấp thuận đề xuất đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp hồ Phú Lội, xã Minh Quang, huyện Ba Vì. Dự án được thực hiện dự án từ năm 2012, do UBND huyện Ba Vì làm Chủ đầu tư với tổng kinh phí khoảng 9 tỷ đồng.

No Response to "Cải tạo, nâng cấp hồ Đồng Đầm, huyện Ba Vì"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến