Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011

Chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố về quản lý, sử dụng chợ Hà Vỹ

Posted on 18:47 by nxt


Ảnh minh họa
Sau khi di chuyển các hộ kinh doanh từ chợ cũ sang chợ mới hoạt động, UBND huyện Thường Tín có trách nhiệm giải toả hành lang giao thông, quản lý, sử dụng diện tích chợ cũ.
UBND TP Hà Nội vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Huy Tưởng tại buổi làm việc với huyện Thường Tín về quản lý, sử dụng chợ Hà Vỹ.

Theo đó, để sớm đưa chợ mới vào hoạt động, UBND huyện Thường Tín và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện những công việc sau:

Sở Nông nghiệp và PTNT (BQL dự án VAHIP) và UBND huyện Thường Tín thực hiện ngay việc bàn giao tài sản từ BQL dự án VAHIP sang UBND huyện quản lý để đưa vào sử dụng, phục vụ hoạt động của chợ.

Giao UBND huyện Thường Tín quyết định thành lập BQL chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ. UBND Thành phố chấp thuận đề xuất của UBND huyện Thường Tín về hình thức quản lý chợ là ủy quyền cho UBND xã Lê Lợi quản lý chợ này dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo hoạt động chợ Hà Vỹ do UBND huyện thành lập.

Giao UBND huyện Thường Tín chỉ đạo BQL chợ Hà Vỹ xây dựng phương án sắp xếp các hộ kinh doanh và quản lý hoạt động tại chợ Hà Vỹ, trình UBND huyện Thường Tín phê duyệt trước ngày 30/6/2011; Giao UBND huyện Thường Tín xem xét, phê duyệt Nội quy hoạt động của chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Công thương, hoàn thành trước ngày 30/6/2011.

Sau khi di chuyển các hộ kinh doanh từ chợ cũ sang chợ mới hoạt động, UBND huyện Thường Tín có trách nhiệm giải toả hành lang giao thông, quản lý, sử dụng diện tích chợ cũ đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan nông thôn.

No Response to "Chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố về quản lý, sử dụng chợ Hà Vỹ"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến