Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011

Chuyển đổi khu đất công cộng tại Láng Thượng

Posted on 18:55 by nxt


16:45' 7/6/2011
UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định số 2345/QĐ-UBND, phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất tại lô đất Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Láng Trung (lô 4A đường quy hoạch Thái Hà- Voi Phục) thuộc ô quy hoạch ký hiệu D1 trong Quy hoạch chi tiết phường Láng Thượng-Tỷ lệ 1/2000, địa điểm Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.
Theo quy họach chi tiết phường Láng Thượng, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 1769/QĐ-UB ngày 10/5/1997, ô đất quy hoạch ký hiệu D1 được xác định các chức năng gồm: Đất cơ quan- Trường đào tạo (Trường Đại học Ngoại thương hiện có); Đất Trường học (Ttrường Tiểu học dân lập Thái Hà hiện có); Đất nhà ở hiện có (khu tập thể Trường Đại học Ngoại Thương và khu dân cư); Đất công trình công cộng khu vực: thương nghiệp.
Nay chuyển đổi chức năng sử dụng tại phần đất nằm ở phía Tây Nam ô quy hoạch ký hiệu D1 (lô 4A đường quy hoạch Thái Hà- Voi Phục hiện HTX Thương mại và dịch vụ Láng Trung đang quản lý sử dụng) từ đất công trình công cộng khu vực sang chức năng: Đất hỗn hợp (Văn phòng- Dịch vụ Thương mại Tổng hợp và Nhà ở) và Đất cơ quan (Trụ sở Tòa án nhân dân Quận Đống Đa).

Các chức năng sử dụng đất còn lại của ô quy hoạch có ký hiện D1 giữ nguyên theo Quy hoạch chi tiết phường Láng Thượng, tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt.

No Response to "Chuyển đổi khu đất công cộng tại Láng Thượng"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến