Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

Gần 1.000 tỷ đồng xây đê biển Đông tại Cà Mau

Posted on 20:07 by nxt


Vùng dự án xây dựng tuyến đê biển Đông có diện tích tự nhiên khoảng 130.900ha.
Công trình thủy lợi đê điều này đạt tiêu chuẩn cấp III do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam lập dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, với thời gian thực hiện 5 năm.
Tỉnh Cà Mau đã đầu tư gần 1.000 tỷ đồng xây dựng tuyến đê biển Đông từ vàm Chung Kiết (Đầm Dơi) đến sông Bảy Háp (Năm Căn) với tổng chiều dài hơn 78km, bề rộng mặt đê 7,5 m, cao trình đỉnh 3,2m.
Nguồn vốn thực hiện dự án này từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo chương trình mục tiêu, vốn vay ODA và một số nguồn vay, hỗ trợ khác theo Quyết định 667/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2009.
Vùng dự án xây dựng tuyến đê biển Đông có diện tích tự nhiên khoảng 130.900ha thuộc địa phận các xã Tân Thuận, Tân Tiến, Nguyễn Huân (Đầm Dơi); xã Tam Giang, Hàng Vịnh, Đất Mới và thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn). Tổng diện tích sử dụng đất xây dựng dự án 594,21ha, gồm: đất thổ cư, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối và đất cây tạp.
Cụ thể phân kỳ đầu tư từ 2011-2014 xây dựng các đoạn đê thuộc địa bàn huyện Năm Căn, gồm Vàm Đầm-kênh 17, kênh 17-kênh xáng Cái Ngay, kênh xáng Cái Ngay-cầu Kênh Xáng, vàm Trại Lưới-sông Bảy Háp; từ năm 2014-2015 xây dựng 2 đoạn thuộc huyện Đầm Dơi là Vàm Chung Kiết-ngã ba cây Tàng và ngã ba Cây Tàng-Vàm Đầm.
Dự án xây dựng tuyến đê biển Đông khi thi công hoàn thành có tác dụng phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, ngăn triều cường, nước biển dâng và gió bão cấp 9, bảo vệ cho khoảng 260.000 dân và 130.900ha đất tự nhiên thuộc hai huyện Đầm Dơi, Năm Căn.
Tuyến đê còn nhằm kiểm soát mặn và tiêu thoát nước phục vụ các mục tiêu như: cấp nước mặn và tiêu thoát nước thải phục vụ nuôi trồng thủy sản; ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu úng, xổ phèn phục vụ sản xuất nông nghiệp, đồng thời kết hợp hình thành tuyến đường giao thông nối liền các cụm kinh tế, dân cư, đô thị, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển du lịch sinh thái... góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

No Response to "Gần 1.000 tỷ đồng xây đê biển Đông tại Cà Mau"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến