Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011

Hà Nội đề xuất triển khai 200 dự án đô thị nhà ở

Posted on 20:07 by nxt


21:04' 8/6/2011
Trong tổng số 580 dự án được UBND thành phố Hà Nội dự kiến đề xuất triển khai, có tới 200 dự án đô thị nhà ở với tổng diện tích hơn 1.300 ha.

UBND thành phố Hà Nội vừa có dự thảo tờ trình gửi Thủ tướng về việc xin phê duyệt danh mục các dự án, công trình cấp bách cần triển khai trong thời gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 -2020. 

Theo đó, có tới 580 dự án với tổng diện tích hơn 6.000 ha được đề xuất triển khai. Bao gồm 96 dự án giao thông, 10 dự án về thể thao, 23 dự án y tế, 7 dự án xử lý rác thải, chất thải, 9 dự án về danh thắng, 21 dự án trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp; 43 dự án về sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; 44 dự án về an ninh, quốc phòng...Đặc biệt, số dự án về đô thị nhà ở lên tới 200 với tổng diện tích hơn 1.300 ha

.Theo dự thảo, các dự án trình phê duyệt là những trường hợp đã hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất từ đầu năm đến nay. Dự án khu nhà ở, đô thị mới đề xuất triển khai phải thuộc diện đã được thành phố chấp thuận hoặc được cấp giấy chứng nhận đầu tư. 

Các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất dịch vụ, giao đất xây dựng khu tái định cư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc thực hiện theo chính sách giải phóng mặt bằng cũng được Hà Nội kiến nghị triển khai.

Những dự án đã đủ các tiêu chí trên nhưng nằm trong danh sách các đồ án, dự án đề nghị để lại chưa xem xét chờ quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến 2030 tầm nhìn 2050 thì chưa đưa vào danh sách các dự án cấp bách trong đợt này.

No Response to "Hà Nội đề xuất triển khai 200 dự án đô thị nhà ở"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến