Thứ Năm, 16 tháng 6, 2011

Hậu Giang duyệt nhiệm vụ điều chỉnh đô thị Ngã Bảy

Posted on 19:15 by nxt


16/06/2011 15:20
Phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính thị xã Ngã Bảy, có diện tích tự nhiên là 7.900 ha.


Ngày 14/6, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành quyết định số 959/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến năm 2025. 

Theo đó, phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính thị xã Ngã Bảy, có diện tích tự nhiên là 7.900 ha, với mục tiêu xây dựng đô thị thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học,... của vùng phía Tây tỉnh Hậu Giang.

Quy mô dân số thị xã Ngã Bảy năm 2010 là gần 58.500 người, dự kiến đến năm 2015 là khoảng 100.000 người và đến năm 2025 là khoảng 163.000 người.

Tỉnh Hậu Giang yêu cầu cần nghiên cứu các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, dân số, lao động, sử dụng đất đai, xây dựng, cơ sở hạ tầng xã hội, xác định tiềm năng, động lực hình thành và phát triển đô thị, tính chất, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu cho các giai đoạn phát triển.

Theo quyết định, tỉnh duyệt kinh phí lập quy hoạch là 1,66 tỷ đồng, thực hiện từ tháng 6/2011 và duyệt quy hoạch trước ngày 31/12.

Dự án do Sở Xây dựng Hậu Giang làm chủ đầu tư, nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước.

No Response to "Hậu Giang duyệt nhiệm vụ điều chỉnh đô thị Ngã Bảy"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến