Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011

Hậu Giang thu hồi 6,2 ha xây khu tái định cư - dân cư

Posted on 19:56 by nxt


16/06/2011 09:20

Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Khu tái định cư - dân cư 6,2 ha thuộc phường 7, thành phố Vị Thanh.

Ngày 15/6, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành quyết định quy hoạch và thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình khu tái định cư - dân cư phường 7, thành phố Vị Thanh.

Diện tích bị thu hồi là 6,2 ha, một phần là đất công do Nhà nước quản lý, một phần do nhiều hộ dân đang quản lý sử dụng.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với UBND thành phố Vị Thanh (chủ đầu tư dự án) lập hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định thu hồi đất đối với các tổ chức sử dụng đất trong khu vực đất thu hồi (nếu có), giao đất cho chủ đầu tư để thực hiện dự án đầu tư. 

No Response to "Hậu Giang thu hồi 6,2 ha xây khu tái định cư - dân cư"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến