Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011

Kết luận của UBND Thành phố HN về triển khai dự án Nâng cấp trục chính sông Nhuệ

Posted on 18:47 by nxt


Việc nâng cấp trục chính sông Nhuệ phải đảm bảo phù hợp với Quyết định số 973/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo số 156/TB-UBND, kết luận của đồng chí Trịnh Duy Hùng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại buổi họp về triển khai dự án Nâng cấp trục chính sông Nhuệ từ sau đập điều tiết Hà Đông đến đường vành đai IV theo hình thức hợp đồng BT.

Theo đó, nhà đầu tư (Công ty cổ phần đầu tư An Thịnh) tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ngành, hoàn tất hồ sơ đề xuất dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan đến đề xuất dự án, chuẩn bị nội dung để  báo cáo UBND Thành phố về dự án trong tháng 6/2011.

Việc nâng cấp trục chính sông Nhuệ phải đảm bảo phù hợp với Quyết định số 973/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, các dự án có liên quan; đồng bộ, thống nhất toàn tuyến dự án.

No Response to "Kết luận của UBND Thành phố HN về triển khai dự án Nâng cấp trục chính sông Nhuệ"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến