Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

Kiểm soát chặt chẽ thị trường bất động sản

Posted on 20:08 by nxt


Thứ trưởng bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết năm thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ đang là “điểm nóng” của thị trường bất động sản.
Bộ Xây dựng đang phối hợp với các cơ quan, địa phương kiểm soát chặt chẽ thị trường bất động sản, chống đầu cơ, thao túng giá cả trong lĩnh vực này. 

Bộ Xây dựng cũng vừa đề nghị năm địa phương nêu trên đánh giá chính xác tình hình sử dụng nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở năm 2009, 2010 và dự kiến 2011; tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở từ khi nghị định 88/CP có hiệu lực đến nay; đồng thời, phân tích diễn biến của thị trường bất động sản thời gian vừa qua, đề xuất cơ chế chính sách để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

No Response to "Kiểm soát chặt chẽ thị trường bất động sản"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến