Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011

Mua nhà giấy tay: có được đền bù khi giải tỏa?

Posted on 18:57 by nxt


07/06/2011 16:30
Nội dung câu hỏi:
Tôi có mua 1 căn nhà bằng giấy tay tại Ấp Long Thới, xã Long Thượng, Cần Giuộc, Long An. Nhà đã có biển số nhà, có điện chính và hộ khẩu của tôi cũng tại đó. Vì diện tích nhà không đủ kích thước nên không tách sổ được. Vậy Khi tôi bị giải tỏa đền bù tôi có được hưởng đền bù không? Và tôi có gặp khó khăn gì không?

Xin chân thành cảm ơn! 

Ý kiến tư vấn pháp lý của Công ty Luật thiên Bình: 

Kính gửi: Quý bạn đọc 

Café Luật – Chuyên mục hợp tác giữa Cổng thông tin và giao dịch DiaOcOnline.vn và Công ty Luật Thiên Bình (“Libra”) xin gửi đến bạn lời chào trân trọng. Theo nội dung thư bạn gửi ngày 19/04/2011; Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành Cafe Luật xin phúc đáp đến bạn như sau: 

1. Điều 14, Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (“Nghị định 69”) quy định về nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ như sau: 

- Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng có đủ điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 và 11 Điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và các Điều 44, 45 và 46 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai thì được bồi thường; Trường hợp không đủ điều kiện được bồi thường thì UBND cấp tỉnh xem xét để hỗ trợ.

- Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm quyết định thu hồi đất; Trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc giao đất ở tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thanh toán bằng tiền.

2
. Điều 10 Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất quy định: 

- Nhà, công trình khác được phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng trên đất có đủ điều kiện được bồi thường về đất thì được bồi thường theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP.

- Nhà, công trình khác không được phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng nhưng xây dựng trên đất có đủ điều kiện được bồi thường về đất và xây dựng trước ngày 01/7/2004 thì được bồi thường theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP; nếu xây dựng từ ngày 01/7/2004 trở về sau, xây dựng không đúng với mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì không được bồi thường. Trong trường hợp đặc biệt, UBND cấp tỉnh xem xét hỗ trợ từng trường hợp cụ thể cho phù hợp với thực tế tại địa phương.

Trong trường hợp này, vì bạn không có giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu vì vậy để có thể bảo vệ các quyền và lợi ích của mình khi bị thu hồi đất, bạn cần phải thỏa thuận với người đứng tên trên GCN tiến hành thủ tục đăng ký biến động để bạn và chủ nhà là đồng chủ sở hữu theo quy định tại Điều 216 Bộ Luật Dân sự 2005, sau khi các bên đã xác định được quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của từng người.

Để hiểu rõ hơn vấn đề này, bạn cần tham khảo Điều 4 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và Khoản 2, Điều 5 Thông tư 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về việc bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc các tài sản khác gắn liền với đất.

***

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ đã dẫn hoặc qua số điện thoại 08.3500.1111.

Trân trọng.

Chuyên mục Café Luật

No Response to "Mua nhà giấy tay: có được đền bù khi giải tỏa?"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến