Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2011

Nghệ An: 12,63ha rừng phòng hộ sẽ chuyển sang xây dựng khu du lịch

Posted on 20:01 by nxt


08:28' 6/6/2011
Bộ NN&PTNT vừa gửi Văn phòng Chính phủ Công văn số 1545/BNN-TCLN về việc chuyển mục đích sử dụng 12,63ha rừng phòng hộ ra ngoài mục đích đất lâm nghiệp.

Trước đó, ngày 20-5, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ NN&PTNT đề nghị có ý kiến về chuyển đổi mục đích sử dụng 12,63ha rừng phòng hộ sang xây khu du lịch cao cấp Dầu khí Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Theo Bộ NN&PTNT, việc chuyển đổi mục đích sử dụng 12,63ha rừng phòng hộ trên thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Nghệ An và thực hiện theo khoản 2, Điều 28 Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phải bảo đảm các yêu cầu: Hồ sơ trên diện tích 12,63ha rừng phòng hộ chuyển đổi mục đích sử dụng đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; có báo cáo đánh giá tác động môi trường do việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; cơ quan cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang xây dựng khu du lịch cao cấp Dầu khí Cửa Lò phải bảo đảm việc đầu tư trồng rừng mới thay thế diện tích rừng sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng.

Theo HNM

No Response to "Nghệ An: 12,63ha rừng phòng hộ sẽ chuyển sang xây dựng khu du lịch"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến