Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

Đơn giá đất bồi thường dự án ở quận 4

Posted on 19:19 by nxt


14/06/2011 16:55
Về việc xây xây dựng công trình Trường Mẫu giáo phường 4, quận 4, vừa qua UBND TPHCM đã bàn hành văn bản về đơn giá đất bồi thường, hỗ trợ trong dự án.

Cụ thể tại những điểm thuộc hẻm nhựa 266 đường Tôn Đản (hẻm cấp còn lại, vị trí 3) đất có giá bồi thường là 25,236,000 đồng/m2 .

Những điểm thuộc hẻm nhựa cấp còn lại, vị trí 4 đường 43 (hẻm 266/51 đường Tôn Đản cũ) đất có giá bồi thường là 24,111,000 đồng/m2.

Tại hẻm nhựa cụt cấp còn lại, vị trí 4 đường 43 (hẻm 266/51 đường Tôn Đản cũ) đất có giá bồi thường ở mức 20,189.000 đồng/m2. 

Những điểm thuộc hẻm nhựa, cấp còn lại vị trí 3 đường số 9 (hẻm 129F đường Bến Vân Đồn cũ) đất được hỗ trợ với giá 25,857,000 đồng/m2. 

Tại hẻm nhựa cụt cấp còn lại vị trí 3 đường số 9 (hẻm 129F đường Bến Vân Đồn cũ) đất có giá bồi thường là 20,236,000 đồng/m2. 

No Response to "Đơn giá đất bồi thường dự án ở quận 4"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến