Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

Quận Bình Tân bỏ thủ tục kiểm tra bản vẽ

Posted on 20:20 by nxt


Ảnh minh họa
Người dân chỉ cần nộp bản vẽ khi làm thủ tục xin cấp quyền sử dụng đất. Nếu đợt thí điểm có kết quả khả thi, quận sẽ kiến nghị UBND TP.HCM bãi bỏ thủ tục này.
Ngày 21-6, ông Cao Văn Phần, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho biết quận này sẽ thí điểm bỏ bước kiểm tra nội nghiệp bản vẽ trong quy trình giải quyết hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó, kể từ ngày 1-7 đến ngày 31-12-2011, người dân nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất không cần phải vẽ mới bản vẽ hiện trạng khu đất. Người dân chỉ cần nộp bản vẽ khi làm thủ tục xin cấp quyền sử dụng đất. Nếu đợt thí điểm có kết quả khả thi, quận sẽ kiến nghị UBND TP.HCM bãi bỏ thủ tục này.

No Response to "Quận Bình Tân bỏ thủ tục kiểm tra bản vẽ"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến