Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011

Quảng Ngãi: Duyệt quy hoạch khu nghỉ dưỡng 1.266 ha

Posted on 18:55 by nxt


Ảnh minh họa
Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cà Đam nằm tại hai xã Trà Tân và Trà Bùi, huyện Trà Bồng, có quy mô nghiên cứu quy hoạch 1.266 ha.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cà Đam, huyện Trà Bồng.

Theo phê duyệt, khu du lịch có diện tích nghiên cứu quy hoạch là 1.266 ha, thuộc các xã Trà Tân và Trà Bùi, trong đó diện tích lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm điều hành, tổ chức các dịch vụ du lịch khoảng 266 ha; diện tích quy hoạch rừng tạo vành đai cảnh quan cho khu du lịch khoảng 1.000 ha.

Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cà Đam cung cấp các dịch vụ nghỉ dưỡng, nghỉ mát, tham quan di tích, vui chơi giải trí, thể thao gắn liền với cảnh quan núi rừng…
Theo dự thảo Nghị quyết về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, xác định tỉnh Quảng Ngãi cần huy động hơn 47.500 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hơn 17000 tỷ đồng để đầu tư phát triển các đô thị trong giai đoạn 2011-2015.
Dự thảo Nghị quyết đề cập rõ về định hướng phát triển từng loại đô thị bao gồm các đô thị trung tâm cấp vùng (thành phố Quảng Ngãi và KKT Dung Quất), đô thị trung tâm cấp tỉnh (thị trấn Đức Phổ và thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà)…

No Response to "Quảng Ngãi: Duyệt quy hoạch khu nghỉ dưỡng 1.266 ha"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến