Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

Sẽ tiết kiệm 2,700 tỷ đồng mỗi năm

Posted on 19:29 by nxt


10/06/2011 16:20
Đó là con số mà Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đưa ra tại buổi tham vấn về việc thực thi nghị quyết của Chính phủ về bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng đối với các hợp đồng, giao dịch về nhà ở và quyền sử dụng đất, do Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP) vừa tổ chức.

Theo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP), tại buổi tham vấn trên, nhiều đại biểu đã đồng tình ủng hộ bãi bỏ quy định bắt buộc công chứng đối với các hợp đồng dân sự liên quan về nhà ở và quyền sử dụng đất. Thay vào đó, người dân có quyền tự quyết định có công chứng hay không.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp đề nghị sửa đổi Điều 93 Luật Nhà ở theo hướng bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng đối với bảy loại hợp đồng về nhà ở. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cho rằng, vấn đề này cần tiếp tục thảo luận, lấy ý kiến của nhiều cơ quan, ban ngành có liên quan để có cái nhìn thấu đáo hơn, chặt chẽ hơn.

No Response to "Sẽ tiết kiệm 2,700 tỷ đồng mỗi năm"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến