Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Bộ Xây dựng cho biết, vừa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng Vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh tổng diện tích tự nhiên khoảng 3.648km2.

Posted on 18:59 by nxt


Trình quy hoạch Vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh

Ảnh minh họa
Bộ Xây dựng cho biết, vừa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng Vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh tổng diện tích tự nhiên khoảng 3.648km2.
Bộ Xây dựng cho biết, vừa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng Vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, bao gồm TP Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương (tỉnh Nghệ An), thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), với tổng diện tích tự nhiên khoảng 3.648km2.

Đồ án quy hoạch dự báo khả năng khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, lao động, cơ sở vật chất và kỹ thuật... để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân, bảo vệ cảnh quan môi trường, phát triển bền vững. Đồng thời, định hướng tổ chức không gian đô thị, các không gian phát triển kinh tế đặc thù, hệ thống cơ sở hạ tầng liên Vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh và cụ thể hóa bằng chương trình kế hoạch đầu tư các công trình quan trọng.

No Response to "Bộ Xây dựng cho biết, vừa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng Vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh tổng diện tích tự nhiên khoảng 3.648km2."

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến