Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Các dự án chưa có quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết sẽ phải xin cấp giấy phép quy hoạch.

Posted on 21:23 by nxt


Hà Nội quy định lại việc cấp phép quy hoạch

Các dự án chưa có quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết sẽ phải xin cấp giấy phép quy hoạch.
UBND TP Hà Nội vừa có quyết định mới nhất về việc cấp phép quy hoạch trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các dự án phải xin giấy phép quy hoạch là dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung, tại khu vực đô thị chưa có quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 hoặc quy hoạch chi tiết 1/2000 và 1/500; hoặc đã có quy hoạch 1/5000, 1/2000 được duyệt nhưng chưa đủ điều kiện lập quy hoạch chi tiết; dự án đầu tư công trình riêng lẻ tại khu đô thị chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị, trừ nhà ở của hộ gia đình; dự án công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực có quy hoạch chi tiết nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc chỉ tiêu sử dụng đất.
 
TP giao UBND phường, xã, thị trấn có trách nhiệm lấy ý kiến dân cư có liên quan đến đồ án quy hoạch và thời gian giải quyết hồ sơ cấp giấy phép quy hoạch không quá 45 ngày làm việc.

No Response to "Các dự án chưa có quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết sẽ phải xin cấp giấy phép quy hoạch."

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến