Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Các thủ tục cần thiết khi được cho/ tặng đất

Posted on 03:16 by nxt


Các thủ tục cần thiết khi được cho/ tặng đất

31/08/2011 16:35
Câu hỏi: 

Tôi được mẹ tôi tặng cho 1 mảnh đất, vậy cần những giấy tờ gì để sang tên? Mẹ cho con, vậy có đóng thuế gì không? Tôi còn chung hộ khẩu với mẹ và em trai tôi. 

Chân thành cảm ơn! Thủy


Công ty Luật Thiên Bình trả lời: 

Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành Libra xin phúc đáp đến bạn như sau: 

1. Thủ tục cho tặng quyền sử dụng đất: 

Hồ sơ được nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại nông thôn thì nộp tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Hồ sơ bao gồm:

- Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã được công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 

- Tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu); 

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân và các loại giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện miễn thực hiện nghĩa vụ tài chính ;

- Giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND – Hộ khẩu). 

2. Nghĩa vụ tài chính: 

Khi chuyển quyền sử dụng đất, bạn phải nộp lệ phí công chứng, chứng thực và lệ phí đăng ký biến động. 

Các nghĩa vụ tài chính khác như thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ trong trường hợp này sẽ được miễn theo quy định tại Điều 4, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Khoản 11, Điều 3, Thông tư 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

No Response to "Các thủ tục cần thiết khi được cho/ tặng đất"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến