Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Posted on 19:23 by nxt


Mở rộng đối tượng được miễn thuế sử dụng đất

30/08/2011 08:40

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm hoặc do nhà nước chuyển giao hoặc công nhận cho hộ nghèo được miễn thuế sử dụng, từ 1/10 tới.

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 120 hướng dẫn chi tiết nghị định của Chính phủ về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Theo đó, các đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp gồm các hộ sử dụng đất để làm muốn, đất do nhà nước giao hoặc công nhận hộ nghèo... nằm trong diện được miễn thuế. Bên cạnh đó, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, đất thừa kế, cho tặng, nhận chuyển quyền sử dụng đất... cũng nằm trong diện được miễn thuế.

Cũng theo quy định của Bộ Tài chính, các đối tượng được giảm 50% số thuế gồm sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp nhưng không quá hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thì phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, xã hội đơn vị sự nghiệp cũng được giảm 50% số thuế sử dụng đất ghi thu hàng năm đối với diện tích đất. Đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp thì thực hiện thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai. Trong thời gian nhà nước chưa thu hồi đất thì phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Các quy định này có hiệu lực thi hành từ 1/10 và kéo dài trong 10 năm.

No Response to " "

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến