Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Năm 2002 vợ tôi đứng tên mua căn nhà có giấy tờ hợp lệ nhưng không phải là giấy hồng. Năm 2003 chúng tôi kết hôn, đến năm 2006 vợ chồng tôi làm thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng nhà ở và Quyền sử dụng đất ở.

Posted on 18:58 by nxt


Nhập tài sản riêng vào tài sản chung

Xuất bản: Thứ hai, 22/8/2011, 08:26 [GMT+7]
Năm 2002 vợ tôi đứng tên mua căn nhà có giấy tờ hợp lệ nhưng không phải là giấy hồng. Năm 2003 chúng tôi kết hôn, đến năm 2006 vợ chồng tôi làm thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng nhà ở và Quyền sử dụng đất ở.

Trong đơn  đề nghị cấp giấy chứng nhận (GCN) ghi tên của hai vợ chồng (vì thời điểm này chúng tôi đã kết hôn) và cuối cùng chủ quyền nhà đất ghi tên cả tôi và vợ là đồng sở hữu. Hiện nay vợ tôi tranh chấp, cho rằng tài sản đó là của riêng cô ấy? Xin hỏi điều đó có đúng không? (L.P.T, Q.Bình Tân, TP.HCM).

Trả lời

Điều 32, Luật Hôn nhân và gia đình quy định “Tài sản riêng của vợ chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn... Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung”. Để thi hành quy định này, Chính phủ có ban hành Nghị định số 70/2001 hướng dẫn: Việc nhập tài sản là nhà ở, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu riêng của một bên vợ hoặc chồng vào tài sản chung của vợ chồng theo quy định trên đây phải được lập thành văn bản, có chữ ký của vợ và chồng. Văn bản đó có thể được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

Theo đó, trường hợp trên, nếu vợ anh giữ nguyên trạng nhà đất, kể cả giấy tờ mua bán, trước bạ và đăng ký hợp lệ trước đây (năm 2002) thì căn nhà đó vẫn là tài sản riêng của cô ấy. Tuy nhiên, năm 2006 các bên tiến hành làm thủ tục đăng ký cấp mới GCN bằng cách ghi tên cả hai vợ chồng vào thì mọi chuyện đã khác. Cụ thể, thủ tục hồ sơ có đơn đề nghị cấp GCN (theo mẫu), nếu tại thời điểm đăng ký các bên là vợ chồng, (nếu không có thỏa thuận, cam kết tài sản riêng của một bên) thì phải ghi tên cả vợ và chồng. Trong đơn có chữ ký của hai người và có xác nhận của UBND cấp xã nơi có nhà đất là không tranh có chấp theo đúng quy định.

Từ đơn này, kèm các hồ sơ có liên quan theo UBND cấp huyện đăng ký cấp mới GCN cho các đương sự. Ngay cả khi nhận được GCN các bên cũng có quyền khiếu nại hành chính về việc cấp GCN, theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, các bên đã không khiếu nại thì đến nay đã hết thời hiệu khiếu nại (90 ngày kể từ ngày nhận được GCN) và căn nhà đã trở thành tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng.

Nếu có tranh chấp, thì đơn đề nghị cấp GCN được coi là văn bản nhập tài sản riêng vào khối tài chung; và GCN có tên của anh thì xem như anh là đồng sở hữu chung của vợ chồng theo luật định.

No Response to "Năm 2002 vợ tôi đứng tên mua căn nhà có giấy tờ hợp lệ nhưng không phải là giấy hồng. Năm 2003 chúng tôi kết hôn, đến năm 2006 vợ chồng tôi làm thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng nhà ở và Quyền sử dụng đất ở."

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến