Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

Đó là các đoạn đường Nhật Tân – Bưởi, Vĩnh Tuy – Ngã Tư Vọng và dự án đường trên cao đoạn Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở, thuộc tuyến đường Vành đai II của Hà Nội.

Posted on 19:30 by nxt


Sẽ triển khai xây thêm một số đoạn đường thuộc Vành đai II
Theo đó, với đoạn Nhật Tân – Bưởi (đầu tư bằng vốn ODA của Ngân hàng Thế giới), hiện đã tiến hành mở thầu gói thầu xây lắp đoạn Nhật Tân – Xuân La; dự kiến lựa chọn xong nhà thầu và khởi công gói thầu này trong quý IV/2011 (đoạn này chủ yếu là đất nông nghiệp nên đã GPMB cơ bản xong). Với các gói thầu còn lại trong đó có nút Cầu Giấy và nút Bưởi sẽ hoàn chỉnh và phê duyệt thiết kế, dự toán trong tháng 9/2011, tổ chức đấu thầu trong quý 4/2011 và triển khai thi công vào đầu năm 2012.

Bên cạnh đó, với đoạn Vĩnh Tuy – Ngã Tư Vọng, hiện đã lập xong chỉ giới đường đỏ, chờ Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định và UBND TP Hà Nội phê duyệt.

Mặt khác, với dự án đường trên cao đoạn Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở, Sở Giao thông Vận tải cho biết đã phối hợp với Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải hoàn chỉnh phương án kỹ thuật đường trên cao, gửi lấy ý kiến các ngành và sẽ báo cáo UBND TP Hà Nội trước khi lập dự án chính thức.

No Response to "Đó là các đoạn đường Nhật Tân – Bưởi, Vĩnh Tuy – Ngã Tư Vọng và dự án đường trên cao đoạn Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở, thuộc tuyến đường Vành đai II của Hà Nội."

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến