Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Theo Thông tư 120 Bộ Tài chính vừa ban hành, kể từ 1.10.2011 sẽ miễn, giảm thuế đất nông nghiệp cho nhiều đối tượng khác nhau.

Posted on 19:25 by nxt


Miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Xuất bản: Thứ ba, 30/8/2011, 08:51 [GMT+7]
Theo Thanh Thiên

Theo Thông tư 120 Bộ Tài chính vừa ban hành, kể từ 1.10.2011 sẽ miễn, giảm thuế đất nông nghiệp cho nhiều đối tượng khác nhau.

Cụ thể, các đối tượng được miễn 100% thuế bao gồm: hộ nghèo; diện tích đất làm muối; toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm; diện tích đất trồng cây hằng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm...

Giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hằng năm đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp nhưng không quá hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

Đối với tổ chức kinh tế, đơn vị trực thuộc Nhà nước sẽ giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp đang sử dụng đất sản xuất nông nghiệp. Nếu các tổ chức trên không trực tiếp sử dụng đất mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp thì thực hiện thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai. Trong thời gian Nhà nước chưa thu hồi đất thì phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp.

No Response to "Theo Thông tư 120 Bộ Tài chính vừa ban hành, kể từ 1.10.2011 sẽ miễn, giảm thuế đất nông nghiệp cho nhiều đối tượng khác nhau."

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến