Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Tôi đang ở Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Hiện tôi có 187m2 đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng ghi trong sổ đỏ là đến tháng 10/2043.

Posted on 00:32 by nxt


Nghĩa vụ tài chính khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây sang đất thổ cư

29/08/2011 13:55
Nội dung câu hỏi:


Tôi đang ở Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Hiện tôi có 187m2 đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng ghi trong sổ đỏ là đến tháng 10/2043. 

Nay tôi muốn chuyển đổi hết toàn bộ số đất trên sang đất thổ cư thì tôi có chuyển hết được toàn bộ số đất trên không và tiền thuế chuyển đổi mục đích sử dụng tôi phải đóng là 50% hay 100%?

Đình Duy

Ý kiến tư vấn pháp lý của Công ty Luật thiên Bình:

Kính gửi: Quý bạn đọc

Café Luật – Chuyên mục hợp tác giữa Cổng thông tin và giao dịch DiaOcOnline.vnvà Công ty Luật Thiên Bình (“Libra”) xin gửi đến bạn lời chào trân trọng. Theo nội dung thư bạn gửi ngày 28/04/2011; Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành Cafe Luật xin phúc đáp đến bạn như sau:; Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành Libra xin phúc đáp đến bạn như sau:

1. Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất

Khoản 3, Điều 30 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai quy định: Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Ngoài ra, còn phải phù hợp với hạn mức giao đất ở theo quy định tại Quyết định 1302/2005/QĐ-UBT ngày 04/04/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định về hạn mức đất ở.

2. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Bạn cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật và liên hệ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoăc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của cấp huyện để được hướng dẫn thủ tục.

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất;

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất;

- Trích lục và biên vẽ thửa đất bản đồ địa chính;

- Tờ khai lệ phí trước bạ, tờ khai nộp tiền sử dụng đất.

Thời gian giải quyết là không quá 30 ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).

3. Nghĩa vụ tài chính

Điều 6 của Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất (Nghị định 198) quy định: chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền SDĐ tính theo giá đất ở với tiền SDĐ tính theo giá đất nông nghiệp.

Đất được chuyển mục đích sử dụng trong hạn mức sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm kê khai và nộp đủ hồ sơ hợp lệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (1)

Ngoài ra bạn còn phải nộp lệ phí trước bạ 0,5% theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 80/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định 47/2003/NĐ-CP ngày 12/05/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

No Response to "Tôi đang ở Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Hiện tôi có 187m2 đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng ghi trong sổ đỏ là đến tháng 10/2043."

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến