Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận cho UBND huyện Chương Mỹ được bổ sung chính sách hỗ trợ và tái định cư.

Posted on 18:59 by nxt


Hà Nội: Bổ sung chính sách hỗ trợ và tái định cư

Ảnh minh họa
UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận cho UBND huyện Chương Mỹ được bổ sung chính sách hỗ trợ và tái định cư.
Để phê duyệt phương án cho các hộ GĐ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án xử lý chống sạt lở bờ hữu sông Bùi, xã Hữu Văn (kè Hữu Văn); xử lý chống sạt lở bờ hữu sông Bùi, xã Mỹ Lương (kè Mỹ Lương); xây dựng cầu Văn Phương, xã Văn Võ.

Đối với các trường hợp thu hồi trên 10m2, nếu có đủ điều kiện sẽ được bồi thường theo giá đất ở, diện tích đất còn lại nhỏ hơn hạn mức giao đất ở mới tối thiểu (80m2), đang ăn ở tại nơi thu hồi đất nếu có nguyện vọng được giao đất tái định cư sẽ được giao đất theo chính sách quy định tại Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND của TP. 

Trường hợp diện tích đất tái định cư thực tế được giao lớn hơn diện tích đất bị thu hồi được bồi thường theo giá đất ở thì phần diện tích chênh lệch phải nộp tiền theo giá quy định nhân với hệ số K=1,2. Trường hợp diện tích đất được giao tái định cư nhỏ hơn diện tích đất bị thu hồi đủ điều kiện được bồi thường theo giá đất ở thì phần diện tích chênh lệch được hỗ trợ thêm bằng 20% giá đất ở cùng vị trí bị thu hồi.

No Response to "UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận cho UBND huyện Chương Mỹ được bổ sung chính sách hỗ trợ và tái định cư."

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến