Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát các dự án nhà ở chậm triển khai trên địa bàn Thành phố.

Posted on 21:25 by nxt


Hà Nội rà soát hàng loạt dự án nhà ở chậm triển khai

01/09/2011 09:10
UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát các dự án nhà ở chậm triển khai trên địa bàn Thành phố.

Sẽ rà soát các dự án nhà ở chậm triển khai trên địa bàn Thành phố

Thành phố yêu cầu Sở Kế hoạch Đầu tư rà soát, kiểm tra các dự án nhà ở cho đối tượng hưởng lương ngân sách đã được UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư, thỏa thuận quy hoạch kiến trúc, đang triển khai thủ tục giao đất. Qua đó tổng hợp, đề xuất dừng các dự án chậm triển khai.

Sở Tài nguyên Môi trường tiến hành rà soát, kiểm tra các dự án đã được giao đất mà không sử dụng trong thời hạn 12 tháng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, từ đó đề xuất xử lý, báo cáo Thành phố trước ngày 15/10.

Thành phố cũng giao Sở Xây dựng kiểm tra các dự án có quyết định giao đất xây dựng nhà ở bán cho đối tượng hưởng lương ngân sách sau ngày 30/6/2006 (ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành), qua đó, xác định những trường hợp giao đất, bán nhà không đúng đối tượng, sử dụng đất không đúng mục đích, đề xuất xử lý, báo cáo Thành phố trước ngày 30/10.

No Response to "UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát các dự án nhà ở chậm triển khai trên địa bàn Thành phố."

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến